PROPOZICE

Osmidenní exercicie lectio divina 

Vranov u Brna
23. - 31. 5. 2023 
21. - 29. 8. 2023

Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš, 4. Jan  
cena za ubytování a jídlo podle ceníku duchovního centra Vranov u Brna 
cena za exercicie - dobrovolný přispěvek  

Přihlášky:  lectiodivinacz@gmail.com

Exercicie lectio divina v Prešově na Slovensku:

24. 4.  - 5. 2. 2023
17. - 25. 7. 2023 
18. - 26.9.2023

Přihlášky: sestrynd@gmail.com