PROPOZICE

Osmidenní exercicie lectio divina 

9. - 17. 8. 2022 Vranov u Brna

Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš, 4. Jan  
cena za ubytování a jídlo podle ceníku duchovního centra Vranov u Brna 
cena za exercicie - dobrovolný přispěvek  

Přihlášky:  lectiodivinacz@gmail.com

Exercicie lectio divina v Prešově na Slovensku:

20. - 28.7.2022

19. - 27.9.2022

Přihlášky: sestrynd@gmail.com