EXERCICIE ON-LINE

Srdečně zveme na online exercicie lectio divina se sv. Josefem v terminu od 28. 11. (večer) do 4. 12. 2022

Tyto exercicie, které povedé P. František Honíšek, CM, budou přenášeny na kanále youtube: Lectio divina CZ. Je možnost individualního doprvázení. 

Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které  nás  mají  povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky,  které  máme,  abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly Evangelia" (Gaudium et spes č. 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých. Srdečně zveme na tuto společnou cestu prostřednictvím on-line exercicií "Panna Maria - ikona spásy".

Tyto exercicie, které vedl P. Martin Sedloň, OMI, byly přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ

Začátek exercicií: úvodní přednáška  (17. 1.)  
1. den, ponděli, 18. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání)
2. den, úterý, 19. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání)   
3. den, středa, 20. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání)
4. den, čtvrtek, 21. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání) 
5. den, pátek, 22. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání)  
6. den, sobota, 23. 1. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.), mše sv. (kázání) 
Zavěreční přednáška   

 

Můžete se také podívat na exercicie Lectio divina on-line, které se  konaly od 17. 5. (neděle večer) do 23. 5. (sobota večer). Úvody do modlitby jsme vysílali žívě skrze kanál youtube: Lectio divina

Začátek exercicií: úvodní přednáška (9.5.), přednáška o dynamice exercici lectio divina (17. 5.)   
1. den, ponděli, 18. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)
2. den, úterý, 19. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
3. den, středa, 20. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
4. den, čtvrtek, 21. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.) 
5. den, pátek, 22. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
6. den, sobota, 23. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  

Nabízíme možnost prožití těchto exercicií s individualním doprovázením v pallotinském domě v Radešínské Svratce (pokoj, kuchyň, kaple). Pokud máte zájem kontaktujte o. Tomáše: 420 739 002 737, kazanskisac@gmail.com a domluvte vhodný pro vás termín.