KONTAKTY

Exercicie Lectio Divina v ČR jsou jedním z projektů Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích, které je vedené Společností katolického apoštolátu (otcové pallotini). 

Zodpovědnou osobou je: 

P. Tomasz Kazański, SAC
Radešínská Svratka 11
592 33 Radešínská Svratka
Tel. 739 002 737 
kazanskisac@gmail.com