PROPOZICE

Osmidenní exercicie lectio divina Vranov u Brna 

9. - 17. 8. 2021 

Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš

17. - 25. 11. 2021 

Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš 

cena za ubytování a jídlo podle ceníku duchovního centra Vranov u Brna 
cena za exercicie - dobrovolný přispěvek

Přihlášky: lectiodivinacz@gmail.com

Exercicie lectio divina v Prešově na Slovensku:

22. - 30. 7. 2021
20. - 28. 9. 2021
Přihlášky: sestrynd@gmail.com