PROPOZICE

Škola modlitby Božím slovem
lectio divina "v domě farizeje Šimona" 
26. - 28. 1. 2018 r., exerciční dům Stojanov, Velehrad 
POSLAT PŘIHLÁŠKU přes online formulář
cena za ubytování a jídlo podle ceníku exerciního domu Stojanov + 200 Kč příspěvek za exercicie     

Osmidenní exercicie lectio divina
s evangelistou Markem
25. 4. - 3. 5. 2018, Vranov u Brna
POSLAT PŘIHLÁŠKU přes online formulář 
cena za ubytování a jídlo podle ceníku duchovního centra Vranov u Brna