EXERCICIE ON-LINE

Exercicie Lectio divina on-line, se  konaly od 17. 5. (neděle večer) do 23. 5. (sobota večer). Úvody do modlitby jsme vysílali žívě skrze kanál youtube: Lectio divina

Začátek exercicií: úvodní přednáška (9.5.), přednáška o dynamice exercici lectio divina (17. 5.)   
1. den, ponděli, 18. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)
2. den, úterý, 19. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
3. den, středa, 20. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
4. den, čtvrtek, 21. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.) 
5. den, pátek, 22. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)  
6. den, sobota, 23. 5. úvod k meditatio (9.00 hod.), úvod k oratio a contemplatio (14.00 hod.)