EXERCICIE

 Je možné přečíst hodně článků a knížek o modlitbě, slyšet svědectví těch kteří se modlí, ale přesto nezačít se modlit. Podobně hladovému je možné vyprávět o chlebě, o jeho chuti a o tom jak sytí, ale pokud mu nedáme chleba, bude to pro něj k ničemu.

Proto Vám nabízíme exercicie lectio divina, které jsou školou naslouchání a modlitby Božím slovem. Během těchto exercicií je možné „přijít na chuť“ Božímu slovu.

Chceme, aby se každý rok konaly tři víkendové exercicie a jedny delší: osmi denní.

 

Víkenedové exercice lectio divina

Takový víkend začíná v pátek večer (obvykle v 18.00 hod.). Po úvodní přednášce a eucharistii začíná úplné mlčení které trvá do nedělního rána. Během tohoto času, v sobotu, procházíme v modlitbě skrze čtyři etapy: lectio – meditatio – oratio – contemplatio pří čemž každá tato etapa je řádně vysvětlena v přednáškách, tak aby bylo všem jasné, jaké jsou kroky na cestě lectio divina. Kromě toho je možnost duchovního rozhovoru s knězem nebo řeholní sestrou, a také možnost přijetí svátosti smíření. Samozřejmě i tento den je mše sv., nechybí také čas před Nejsvětější Svátostí oltářní. Během dne nás vede slovo Boží – jeden úryvek Písma Svatého který navazuje na název exercicií. V něděli po poranní četbě a rozjímaní Božího slova končí čas mlčení, dopoledne kromě eucharistie je přednáška o tom jak žít Božím slovem každý den a čas sdílení prvních plodů exercicií ve skupinkách. Exercicie končí obědem.

Exercicie se konají v různých místech v České Republice: v Políčanech v klášteře sester trapistek, a také na Velehradě v exercičním domě Stojanov.

Víkendových exercicií se účastní jak laici tak osoby zasvěceného života.

  

Osmidenní exercice lectio divina

 Jsou to exercicie v plném mlčení s doprovázením duchovního vůdce. Je to propozice po všechny kteří chtějí v tichu a modlitbě naslouchat Božímu slovu, toužících po blízkém vztahu se Slovem. Začínají odpoledne, pak následuje plných 7 dní mlčení, pak je půl dne zakončení exercicií. V tomto roce nabízíme exercicie Lectio divina se sv. Markem evangelistou – je to první etapa celého cyklu na kterém se podílejí všechna čtyři evangelia. Doufáme že v následujících letech budeme moci nabídnout postupně další etapy těchto exercicií.

Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života a kněze.

Tyto exercicie se letos konají v Duchovním Centrum Vranov u Brna. Loní konaly se v pallotinském exercičním domě v Zabkovicích Slezkých v Polsku (Ząbkowice Śląskie) cca 60 km od Náchoda směrem na Vratislav.