ODKAZY

Centrum Božího milosrdenství a jeho projekty:

slavkovice.cz - Poutní kostel Božího milosrdeství a sv. Faustyny

apostol.cz - Apoštol Božího milosrdenství - časopis o důvěře Bohu  

knihamilosrdenstvi.cz - Kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství

pout.cz - Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic  

nikodemovanoc.cz - Noční setkání s Ježíšem na mnoha místech v ČR

pallotini.cz - Společnost katolického apoštolátu, otcové Pallotini

Kongregace s kterými spolupracujeme na Lectio Divina:

Kongregace sester od andělů

Salvatoriáni v Krakově (Polsko) - hlavní středisko Lectio Divna v naší části Evropy 

Pallotini v Zabkovicích Slezkých (Polsko)