ODKAZY

Exercicie Lectio Divina v ČR jsou jedním z projektů Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích, které je vedené Společností katolického apoštolátu (otcové pallotini).

pallotini.cz - Společnost katolického apoštolátu, otcové Pallotini

Centrum Božího milosrdenství a jeho projekty:

slavkovice.cz - Poutní kostel Božího milosrdeství a sv. Faustyny

apostol.cz - Apoštol Božího milosrdenství - časopis o důvěře Bohu  

knihamilosrdenstvi.cz - Kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství

pout.cz - Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic  

nikodemovanoc.cz - Noční setkání s Ježíšem na mnoha místech v ČR

Kongregace s kterými spolupracujeme na lectio divina:

Pauláni - Duchovní centrum Vranov u Brna   

Misionáři obláti 

Vincentíni 

Kongregace sester od andělů

Salvatoriáni v Krakově (Polsko) - hlavní středisko Lectio Divna v naší části Evropy 

Pallotini v Zabkovicích Slezkých (Polsko)