Vrátila jsem se s Ježíšem po 40 letech ze své pouště.

Vydáno: 1.4.2019 | Autor: Tomasz Kazański

 V prosinci 2018 jsme se v klášteře dověděli, že je nabídka na exercicie Lectio divina s názvem Ježíš a ženy. Přihlásila jsem se na ně. Bylo mi jasné, že je to téma, které bude otvírat něco, co již celá desetiletí řeším. Za otevřenost srdce Duchu svatému jsem se často modlila.

Jak se blížil čas odjezdu, tak stále častěji vyvstávaly myšlenky, co budu muset otvírat.
Již delší dobu jsem nic při rozjímání necítila a domnívala jsem se, že je to tím, že už léta rozjímám a „cítění“ je dárek od Pána pro začátečníky. Tak jsem se snažila i přesto v modlitbě zůstávat a čas k rozjímání dodržet.
Těsně před odjezdem jsem své pocity sdílela trochu se spolusestrou a posteskla si, že si připadám jako Izraelité na poušti. Že něco těžkého zpracovávám už 40 let a oni 40 let také chodili pouští. Už bych se ráda z té své pouště dostala.
Po příjezdu do Poličan nám otec Tomasz zopakoval, na co nás již předem upozornil, že je třeba ticho, mlčení hluboké a že jdeme na poušť! Slovo poušť mě příliš nepotěšilo, ale vzala jsem to, že to tak prostě musí být. Otec mi pak v rozhovoru připomněl, že jde o poušť exerciční.
Přijela jsem se zablokovaným srdcem, na němž za ta léta bylo hodně vrstev, které se během rozjímání začaly ozývat a v myšlenkách vyplouvat na povrch, co jsem už dávno zapomněla. Měla jsem je hluboko vytěsněné. Svou pýchou, nepřijetím odpuštění, problémem s vnitřním odpuštěním sobě i druhým, i když jsem si myslela, že jsem odpustila, jsem léta ubližovala sobě i okolí. Ale hlavně jsem stále zraňovala Pána.
Během týdne s živým Slovem mi došlo, že ta rozjímání dřív byla jen na rovině rozumu a vůle, ale nezasáhla srdce. Ta cesta byla pro mne příliš daleká.
Hned první téma, kdy Maria s Josefem hledali Ježíše, který po pouti zůstal v chrámě, tedy tam, kde jde o věc jeho Otce, se mi potvrdilo, že i mne hledá pro změnu Ježíš a že mu jde i o mne. Bylo třeba se vrátit ta desetiletí a začít s Ním odstraňovat slupku za slupkou. Pomohlo mi, že jsem si vše mohla sepsat a vyslovit nahlas, pojmenovat to bez příkras.
Čas s Ježíšem, se Slovem byl obohacující, osvobozující a jsem moc ráda, že jsme se opět našli.
V běžné praxi cíleně nemohu věnovat tolik času, který jsme mohli trávit u sester trapistek, modlitbě v tichu, ale i tak četbu Písma s hledáním, co tím chce opravdu Bůh říct – lectio, rozjímání, co Bůh říká mně – meditatio, jak na to reaguji prosbou, rozhodnutím, modlitbou, prostě rozhovorem s Ním – oratio a přebývání v Jeho přítomnosti – contemplatio, s koncem exercicií nepověsím „na hřebík“ a ráda v tomto životním stylu budu pokračovat. Pro začátek je to místo půlhodinového rozjímání ráno hodina – lectio a meditatio. Oratio střelnými modlitbami během dne a pak při adoraci s Nejsvětější svátostí. Ke kontemplaci třeba časem také dozraji.
Za trpělivé duchovní vedení během exercicií velmi děkuji otci Tomaszovi i jeho spolubratrovi o. Josefu Grubovi, jehož exercicie jsem absolvovala loni v září a i tehdy jsem po dlouhé době ucítila zahřáté srdce. Nebyly v duchu lectio divina, ale Boží milosrdenství rovněž zapůsobilo a nastartovalo to, co se letos milostí od Pána dovršilo. Vrátila jsem se s Ježíšem po 40 letech ze své pouště.
Je mnoho lidí, kterým vděčím za vyprošené zakušení přijetí Božího milosrdenství a zkrušení srdce. Vřele doporučuji tento způsob života se Slovem, neboť jen Ono může zasáhnout hlubiny našeho srdce, ať je zablokované, jak chce. Jen je třeba mít odvahu s Bohem mluvit, neklást mu podmínky, co dělat budu a co ne.  Nakonec Vás dovede tam, kam byste sami nešli a tomu místu se určitě vyhnuli, abyste měli pokoj… Buďte si jisti, že pokud se tomu vyhnete, tak ten pokoj mít nebudete, a možná déle než já těch 40 let.
sestra Alena
 

Zpět do rubriky