Bůh je můj Otec a já jsem Jeho milované dítě.

Vydáno: 18.6.2019 | Autor: Tomasz Kazański

 Jsem řeholní sestra a exercicie absolvuji každým rokem. Mým oblíbeným místem je Vranov u Brna a tak jsem hledala vhodný datum na plánu Duchovního centra. Padl mi do oka název exercicií Lectio Divina. Hned jsem si vzpomněla na svou zkušenost z před pár let, kdy už jsem jednou prožila exercicie v tomto duchu. A tak jsem se po promodlení této myšlenky rozhodla přihlásit se spolu se svou spolusestrou.

Pán mi připravil požehnaný čas se Svým Slovem, které pracovalo v mé duši i mém srdci. Znova jsem zakusila, že Boží Slovo je skutečně živé, má moc léčit, dává schopnost poznávat a odhalovat pravdu o nás samých, jinak vidět a pochopit realitu ve které žiju. 
Bůh je můj Otec a já jsem Jeho milované dítě…Ježíš fakt vstal z mrtvých, Jeho hrob je skutečně prázdný…Tohle a ještě jiné věci jsem prožila a pochopila v těchto požehnaných dnech.
S vděčností a radostí v srdci píšu tyto řádky. Děkuji Dobrému Bohu za všechny milosti, které na mně v hojnosti vyléval. Z celého srdce děkuji také o. Tomášovi a o. Martinovi a také všem sestrám a bratrům v Kristu, kteří semnou na těchto exerciciích byli. Tvořili jsme všichni jedno velké modlící se společenství. Ať vám všem Bůh žehná.
s. Klára
 

Zpět do rubriky