Kdo je vlastně můj nebeský Otec?

Vydáno: 16.8.2019 | Autor: Tomasz Kazański
Dostaly jsme na den úryvek: Mt 10,24-42.
 
Rychle jsem si spočítala, že Pán Ježíš říká 3x: nebojte se, 1x bojte se. Zajímavé, že Pán Ježíš říká: bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle (Mt 10,28). Zcela jistě je jen "jeden zákonodárce a soudce, který může spasit i zahubit" Jak 4, 12 a tím je zcela jistě Bůh.
 
To mi ještě nedošlo, že se mám bát nebeského Otce! Židé z úcty k Bohu nevyslovují ani jeho jméno. Svatý František z Assisi říkal, že není hoden vyslovit Pánovo jméno. Což teprve já!
 
"On je tvá chlouba, on je tvůj Bůh, jenž pro tebe vykonal tyto veliké a hrozné skutky, které viděly tvé oči." Dt 10, 21
 
V prachu a popelu chci dělat pokání a klanět se Bohu v duchu a v pravdě, s pokorou sv. Františka, s větším respektem, vědomím, se strachem a s bázní: Kdo je vlastně můj nebeský Otec?!
 

Zpět do rubriky