Pán má svoje cesty, ktoré sú obdivuhodne vynaliezavé

Vydáno: 29.5.2020 | Autor: Tomasz Kazański

Duchovné cvičenia Lectio divina 2020 on-line.

Pre mňa nová skúsenosť a zároveň Boží dar. Vždy, keď mám príležitosť, prihlásim sa na Ignaciánske duchovné cvičenia alebo na Lectio divina. Oba spôsoby majú veľa spoločného. Podstatný znak – BOŽIE SLOVO, ktoré hovorí TU a TERAZ. 

Tento rok po dlhšej prestávke som mala v lete naplánované Lectio divina, ktoré boli z dôvodu hygienických opatrení pre Covid 19 zrušené. Bolo mi to veľmi ľúto, pretože som o ne niekoľko rokov tak trochu „bojovala“ – aby boli v prázdninovom termíne. A teraz, keď to vyzeralo tak sľubne všetko bolo preč.
Ale Pán má svoje cesty, ktoré sú obdivuhodne vynaliezavé. Duchovné cvičenia On-line ... skvelé. Najprv som si povedala, že ich budem mať ako duchovnú obnovu, keďže som si nemohla vytvoriť podmienky ako na DC. A znovu ma Pán prekvapil. 
Hneď od začiatku som sa dotkla priamo toho, čo ma trápilo, s čím som zápasila posledné dva roky. Ťažké obdobie, ktoré mi zrazu pripadalo ako dva neúrodné roky, kedy okrem iného aj Pán mlčal, alebo sa ozýval len zriedka. A teraz nie že by som ja išla za ním. Ja som sa len otvorila príležitosti, ktorá sa ponúkala – a ON vstúpil ... a pozeral sa na môj problém – z tej mojej strany – presne ako s Máriou Magdalénou pri hrobe. Viedol ma krok po krôčiku. Ukázal mi, ako mi moje predstavy o ňom zakrývajú jeho skutočnú tvár. Videla som, že súčasťou jeho cesty – a teda aj tej mojej je utrpenie a ako s prijatím Ducha Svätého súvisí odpustenie bratom a sestrám. Na moje dva neúrodné roky som sa mohla pozrieť z novej perspektívy. Stali sa pre mňa cestou pre nový rozmer vzťahu s Pánom. A keď som si myslela že tu je to všetko, čo som mohla od Božieho slova očakávať, priviedol ma s Tomášom hlbšie do blízkosti jeho rán (hoci pravdu povediac – najprv som sa bránila), ale pomohol mi moje rany, hriechy a bolesti vložiť do Ježišovho srdca a zakúsiť dotyk jeho lásky. A jeho prítomnosť, ktorá je skutočná aj v obdobiach, kedy nie je zreteľná. 
A hoci duchovné cvičenia skončili – mne Ježiš vytvoril špeciálne prostredie samoty, v ktorej som mohla s ním kráčať ďalšími textami zo Skutkov apoštolov a tak ostávam v očakávaní príchodu Ducha Svätého, ktorý je prisľúbením a prirodzeným pokračovaním toho, čo nám Ježiš dal. 
Chcem poďakovať otcovi Tomášovi za jeho disponibilitu a otvorenosť pre nový spôsob ako sprostredkovať Božie slovo ľuďom, ďakujem otcovi Arturovi za načúvanie a doprevádzanie. Nech Boží Duch naďalej vanie a dotýka sa nás – aby sme ním odiati sa stali jeho svedkami v každodennom živote. 
sr. Damiána dkl 
 

Zpět do rubriky