Osmidenní exercicie Lectio Divina, 31.7. - 8. 8. 2020

* Položky zvýrazněné hvězdičkou jsou povinné údaje.

Etapa:* 1.etapa - Sv. Marek
2.etapa - Sv. Matouš
Stav:* svobodný/á
ženatý/vdaná
kněz
řeholní sestra
řeholní bratr
bohoslovec
vdovec/vdova
rozvedený/rozvedená
Souhlasím s každodenními rozhovory s duchovním vůdcem o svých osobních zkušenostech během exercicií:* Ano
Ne
Souhlasím s dodržováním úplného mlčení během exercicií (týká se také vypnutí mobilu a jiných elektronických zařízení např. Počítač):* Ano
Ne
Myslím si že můj aktuální zdravotní stav (fyzický i psychický) mi dovoluje abych zvládl těžkosti osmidenních exercicií:* Ano
Ne
Pokračuji (jsem) v současné době účasten psychologické nebo psychiatrické terapie:* Ano
Ne
Pokud ano, souhlasí terapeut s mou účastí na exerciciích s plným mlčením:* Ano
Ne
Netýká se
Prosíme o krátký popis své rodiny i osobní situace s přihlédnutím k stavu víry, modlitby, aktuálních tužeb, obav.

Odesláním formuláře souhlasím se zasíláním sdělení týkajících se připravovaných duchovních, kulturních a sportovních akcí, odborných seminářů a konferencí, duchovní literatury a materiálů.

Sdělením výše uvedených osobních údajů Společnosti katolického apoštolátu (pallotini), IČ: 73633062, se sídlem Jámy 71, PSČ 59232, jako správci osobních údajů, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, a od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, (dále jen "zákon"), uděluji tomuto správci osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely pořádání výše uvedené duchovní akce, zasílání informací o pořádané akci a k evidenčním účelům prostřednictvím elektronických prostředků.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány do okamžiku odvolání mého souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsaným účelem, nejdéle však na dobu 10 let. Před uplynutím tohoto období mě může správce osobních údajů kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou mé osobní údaje vymazány. Nicméně, správce osobních údajů může za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy uchovávat osobní údaje v omezeném rozsahu i dále.
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle zákona, zejména práva přístupu ke všem poskytnutým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva souhlas písemně odvolat. Uvědomuji si, že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedeným účelem povede k mému vyřazení z databáze správce a neposkytování jakéhokoliv informačního materiálu.
Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.*

Tyto informace ve formuláři jsou vstupní pomocí v rozeznání účasti v exerciciích a také přidělení vhodného duchovního vůdce a uvidí je jen vedoucí exercicie a duchovní vůdce.
Protože posíláme potvrzení o přijetí přihlášky, prosíme o ujištění se, je-li správně napsaná emailová adresa.
Antispam:*
Omlouváme se za nepohodlí, ale chráníme web proti spamovým robotům.